Accueil    Sommaire    Ordo    Lieux de culte    Catéchisme    Vidéos    Nous aider    Dons en ligne    Liens des sites FSSPX    Contact    Rechercher    Privé 

Les insolites de LPL

   Bulle pontificale Unigenitus du 8 septembre 1713 - Clément XI

Accès aux encycliques archivées
Accès à la bibliothèque de La Porte Latine

Bulle pontificale Unigenitus du 8 septembre 1713
Sur la condamnation du jansénisme - Clément XI

Donné à Rome, à Sainte-Marie Majeure, le 8 septembre 1713

« CLÉMENT, ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,

À tous les fidèles Chrétiens,

Salut et Bénédiction Apostolique.

 

Textes français

Lire la Bulle Unigenitus au format pdf

 

Textes latin et français

CLEMENS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Universis Christi fidelibus Salutem et apostolicam benedictionem.

Unigenitus Dei Filius pro nostra et totius mundi salute Filius hominis factus, dum Discipulos suos doctrina Veritatis instrueret universamque Ecclesiam suam in Apostolis erudiret, præsentia disponens et futura prospiciens, præclaro ac saluberrimo documento nos admonuit ut attenderemus a falsis Prophetis, qui veniunt ad nos in vestimentis ovium, quorum nomine potissimum demonstrantur Magistri illi mendaces et in deceptione illusores, qui splendida pietatis specie prava dogmata latenter insinuantes, introducunt sectas perditionis sub imagine Sanctitatis ; utque facilius incautis obrepant, quasi deponentes lupinam pellem et sese Divinæ legis sententiis, velut quibusdam ovium velleribus obvolventes, Sanctarum scripturarum, adeoque etiam ipsius novi Testamenti verbis, quæ multipliciter in suam aliorumque perditionem depravant, nequiter abutuntur : antiqui scilicet, a quo progeniti sunt, mendacii Parentis exemplo, ac magisterio edocti nullam omnino esse ad fallendum expeditiorem viam quam, ut ubi nefarii erroris subintroducitur fraudolentia, ibi divinorum verborum prætendatur auctoritas.

His nos vere divinis monitis instructi, ubi primum, non sine intima cordis nostri amaritudine accepimus Librum quemdam, gallico idiomate olim impressum, et in plures Tomos distributum, sub titulo : Le Nouveau Testament en français avec des Réflexions morales sur chaque verset, etc., à Paris, 1699. Aliter vero : Abrégé de la morale de l'Évangile, des Actes des Apostres, des Epistres de Saint Paul, des Epistres canoniques et de l'Apocalypse, ou Pensées chrétiennes sur le texte de ces Livres sacrez, etc., à Paris, 1693 et 1694. Tametsi alias a Nobis damnatum ac reverâ Catholicis veritatibus pravarum doctrinarum mendacia multifariam permiscentem, adhuc tamen tanquam ab omni errore immunem a pluribus haberi, Christifidelium manibus passim obtrudi ac nonnullorum nova semper tentantium consilio et opera studiose nimis quaquaversum disseminari, etiam latine redditum, ut perniciosæ institutionis contagium, si fieri possit, pertranseat de gente in gentem et de Regno ad Populum alterum ; versutis hujusmodi seductionibus, atque fallaciis creditum, nobis Dominicum Gregem in viam perditionis sensim abduci summopere doluimus : adeoque Pastoralis non minus curæ nostræ stimulis quam frequentibus orthodoxæ Fidei Zelatorum querelis, maxime vero complurium Venerabilium Fratrum, præsertim Galliæ Episcoporum literis ac precibus excitati, gliscenti morbo, qui etiam aliquando posset in deteriora quæque proruere, validiori aliquo remedio obviam ire decrevimus.

Et quidem ad ipsam ingruentis mali causam provide nostræ considerationis intuitum convertentes, perspicue novimus summam hujusmodi libri perniciem ideo potissimum progredi et invalescere, quod eadem intus lateat, et velut improba sanies, nonnisi secto ulcere foras erumpat ; cum liber ipse primo aspectu legentes specie quadam pietatis illiceat ; molliti enim sunt sermones ejus super oleum : sed ipsi sunt jacula, et quidem intento arcu ita ad nocendum parata, ut sagittent in obscuro rectos corde. Nihil propterea opportunius aut salubrius præstari a Nobis posse arbitrati sumus quam si fallacem Libri doctrinam generatim solummodo a Nobis hactenus indicatam, pluribus singillatim ex eo excerptis propositionibus distinctius et apertius explicaremus, atque universis Christifidelibus noxia zizaniorum semina e medio tritici, quo tegebantur, educta velut ob oculos exponeremus. Ita nimirum denudatis et quasi in propatulo positis, non uno quidem aut altero, sed plurimis gravissimisque, tum pridem damnatis, tum etiam nove adinventis erroribus plane confidimus, benedicente Domino, fore ut omnes tandem apertæ jam manifestæque veritati cedere compellantur. Id ipsum maxime e re Catholica futurum et sedandis præsertim in florentissimo Galliæ Regno exortis ingeniorum varie opinantium, jamque in acerbiores scissuras protendentium dissidiis apprime proficuum ; Conscientiarum denique tranquillitati perutile et propemodum necessarium, non modo præfati Episcopi, sed et ipse in primis charissimus in Christo Filius noster Ludovicus, Francorum Rex Christianissimus, cujus eximium in tuenda Catholicæ Fidei puritate, extirpandisque erroribus zelum satis laudare non possumus, sæpius nobis est contestatus ; repetitis propterea vere piis et Christianissimo Rege dignis officiis atque ardentibus Votis a Nobis efflagitans, ut instanti animarum necessitati prolata quantocius Apostolici censura judicii consuleremus.

Hinc adspirante Domino, ejusque cælesti ope confisi, salutare opus sedulo diligenterque, ut rei magnitudo postulabat, aggressi sumus, ac plurimas ex prædicto Libro, juxta supra recensitas respective editiones, fideliter extractas, et tum Gallico, tum Latino idiomate expressas propositiones a compluribus in Sacra Theologia Magistris, primo quidem coram duobus ex Venerabilibus Fratribus nostris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus accurate discuti : deinde vero coram Nobis, adhibito etiam aliorum plurium Cardinalium consilio, quam maxima diligentia ac maturitate, singularum insuper propositionum cum ipsomet Libri Textu exactissime facta collatione, pluries iteratis Congregationibus, expendi et examinari mandavimus. Hujusmodi autem propositiones sunt, quæ sequuntur, vidilicet :

I

Quid aliud remanet animæ, quæ Deum atque ipsius gratiam amisit nisi peccatum et peccati consecutiones, superba paupertas et segnis indigentia, hoc est generalis impotentia ad laborem, ad orationem et ad omne opus bonum ?

I

Que reste-t-il à une âme qui a perdu Dieu et sa grâce sinon le péché et ses suites, une orgueilleuse pauvreté et une indigence paresseuse, c'est-à-dire une impuissance générale au travail, à la prière et à tout bien ? (Luc, 16, 3. Ed. 1693, 1699 2.)

II

Jesu Christi gratia, principium efficax boni cujuscumque generis, necessaria est ad omne opus bonum ; absque illa non solum nihil fit, sed nec fieri potest.

II

La grâce de Jésus-Christ, principe efficace de toute sorte de bien, est nécessaire pour toute bonne action [grande ou petite, facile ou difficile, pour la commencer, la continuer ou l'achever] sans elle, non seulement on ne fait rien, mais on ne peut rien faire. (Joan., 15, 5. Ed. 1693.)

III

In vanum, Domine, præcipis, si tu ipse non das quod præcipis.

III

En vain vous commandez, Seigneur, si vous ne donnez vous-même ce que vous commandez. (Act., 16, 10. Ed. 1693, 1699.)

IV

Ita, Domine : omnia possibilia sunt ei cui omnia possibilia facis, eadem operando in illo.

IV

Oui, Seigneur, tout est possible à celui à qui vous rendez tout possible en le faisant en lui. (Marc, 9, 22. Ed. 1693, 1699.)

V

Quando Deus non emollit cor per interiorem unctionem gratiæ suæ, exhortationes et gratiæ exteriores non inserviunt nisi ad illud magis obdurandum.

V

Quand Dieu n'amollit pas le cœur par l'onction intérieure de sa grâce, les exhortations et les grâces extérieures ne servent qu'à l'endurcir davantage. (Rom., 9, 18. Ed. 1693.)

VI

Discrimen inter Fœdus Judaïcum et Christianum est : quod in illo Deus exigit fugam peccati et implementum legis, a Peccatore relinquendo illum in sua impotentia ; in isto vero Deus peccatori dat quod jubet, illum sua gratia purificando.

VI

Quelle différence, ô mon Dieu, entre l'alliance Judaïque et l'alliance chrétienne ! L'une et l'autre a pour condition le renoncement au péché et l'accomplissement de votre loi, mais là vous l'exigez du pécheur en le laissant dans son impuissance ; ici vous lui donnez ce que vous lui commandez en le purifiant par votre grâce. (Rom., 11, 27. Ed. 1693, 1699.)

VII

Quæ utilitas pro homine in vetere fœdere, in quo Deus illum reliquit ejus propriæ infirmitati, imponendo ipsi suam legem ? Quæ vero felicitas non est admitti ad fœdus, in quo Deus nobis donat quod petit a nobis ?

VII

Quel avantage y a-t-il pour l'homme dans une alliance où Dieu le laisse à sa propre faiblesse en lui imposant sa loi ? Mais quel bonheur n'y a-t-il point d'entrer dans une alliance où Dieu nous donne ce qu'il demande de nous. (Hebr., 8, 7, Ed. 1693, 1699.)

VIII

Nos non pertinemus ad novum fœdus nisi in quantum participes sumus ipsius novæ gratiæ, quæ operatur in nobis id quod Deus nobis præcipit.

VIII

Nous n'appartenons à la nouvelle alliance qu'autant que nous avons part à cette nouvelle grâce qui opère en nous ce que Dieu nous commande. (Hebr., 8, 10. Ed. 1693, 1699.)

IX

Gratia Christi est gratia suprema, sine qua confiteri Christum nunquam possumus, et cum qua nunquam illum abnegamus.

IX

[Ce n'est que par la grâce de Jésus-Christ que nous sommes à Dieu.] Grâce souveraine sans laquelle on ne peut jamais confesser Jésus-Christ, et avec laquelle on ne le renie jamais. (Cor., 12, 3. Ed. 1693.)

X

Gratia est operatio manus Omnipotentis Dei, quam nihil impedire potest aut retardare (1)

(1). Sur les propositions 10 à 14 on lit dans l'Instruction pastorale : " Cette erreur si solemnellement condamnée dans la quatrième proposition de Jansénius, l'avoit été déjà par les saintes décisions du Concile de Trente qui sont les règles et l'oracle de l'Eglise. "

X

[La compassion de Dieu sur nos péchés, c'est son amour pour le pécheur, cet amour, la source de la grâce] ; cette grâce, une opération de la main toute-puissante de Dieu que rien ne peut empêcher, ni retarder. (Matt., 20, 34. Ed. 1693, 1699.)

XI

Gratia non est aliud quam voluntas Omnipotentis Dei, jubentis et facientis quod jubet (2).

2. Propositions de 11 à 21 : Toutes les écoles catholiques et nommément celle de Saint-Thomas " se réunissent ensemble " pour reconnoître qu'il y a une grâce à laquelle on résiste, qu'elles nomment suffisante, et qu'il y en a une autre à laquelle on peut résister, quoiqu'on n'y résiste jamais, qui est cette grâce forte et victorieuse qu'elles nomment efficace. " (Instruction pastorale.)

XI

La grâce [peut tout réparer en un moment parce que ce] n'est pas autre chose que la volonté toute-puissante de Dieu qui commande et qui fait tout ce qu'il commande. (Marc, 2, 2., Ed. 1693, 1699.)

XII

Quando Deus vult salvare animam, quocumque tempore, quocumque loco, effectus indubitabilis sequitur voluntatem Dei.

XII

Quand Dieu veut sauver l'âme, en tout tems, en tout lieu, l'indubitable effet suit le vouloir d'un Dieu. (Marc, 2, 2. Ed. 1693, 1699.)

XIII

Quando Deus vult animam salvam facere et eam tangit interiori gratiæ suæ manu, nulla voluntas humana ei resistit.

XIII

Quand Dieu veut sauver une âme et qu'il la touche de la main intérieure de sa grâce, nulle volonté humaine ne lui résiste. (Luc, 5, 13. Ed. 1693.)

XIV

Quantumcumque remotus a salute sit Peccator obstinatus, quando Jesus se ei videndum exhibet lumine salutari suæ gratiæ, oportet ut se dedat, accurrat, sese humiliet et adoret Salvatorem suum.

XIV

Quelque éloigné que soit du salut un pécheur obstiné, quand Jésus se fait voir à lui par la lumière salutaire de sa grâce, il faut qu'il se rende, qu'il accoure, qu'il s'humilie et qu'il adore son Sauveur. (Marc, 5, 6, 7. Ed. 1693.)

XV

Quando Deus mandatum suum et suam externam locutionem comitatur unctione sui Spiritus et interiore vi gratiæ suæ, operatur illa in corde obedientiam quam petit.

XV

Quand Dieu accompagne son commandement et sa parole extérieure de l'onction de son esprit et de la force intérieure de sa grâce, elle opère dans le cœur l'obéissance qu'elle demande. (Luc, 9, 60. Ed. 1693, 1699.)

XVI

Nullæ sunt illecebræ quæ non cedant illecebris gratiæ, quia nihil resistit Omnipotenti.

XVI

Il n'y a point de charmes qui ne cèdent à ceux de la grâce parce que rien ne résiste au Tout-Puissant. (Act., 8, 12. Ed. 1693, 1699.)

XVII

Gratia est vox illa Patris, quæ homines interius docet ac eos venire facit ad Jesum Christum ; quicumque ad eum non venit, postquam audivit vocem exteriorem Filii, nullatenus est doctus a Patre.

XVII

La grâce est [donc] cette voix du Père qui enseigne intérieurement les hommes et les fait venir à Jésus-Christ. Quiconque ne vient pas à lui, après avoir entendu la voix extérieure du Fils, n'est point enseigné par le Père. (Joan., 6, 45. Ed. 1693, 1699.)

XVIII

Semen verbi, quod manus Dei irrigat, semper affert fructum suum.

XVIII

La semence de la parole que la main de Dieu arrose porte toujours son fruit. (Act. 11, 21. Ed. 1693, 1699.)

XIX

Dei gratia nihil aliud est quam ejus omnipotens voluntas : hæc est idea, quam Deus ipse nobis tradit in omnibus suis Scripturis.

XIX

La grâce de Dieu n'est autre chose que sa volonté toute puissante. C'est l'idée que Dieu nous en donne lui-même dans toutes ses Écritures. (Rom., 14, 4. Ed. 1693, 1699.)

XX

Vera gratiæ idea est quod Deus vult sibi a nobis obediri, et obeditur ; imperat, et omnia fiunt ; loquitur tanquam Dominus, et omnia sibi submissa sunt.

XX

La vraie idée de la grâce est que Dieu veut que nous lui obéissions et il est obéi ; il commande et tout se fait ; il parle en Maître et tout est soumis. (Marc, 4, 39. Ed. 1693, 1699.)

XXI

Gratia Jesu Christi est gratia fortis, potens, suprema, invincibilis, utpote quæ est operatio voluntatis omnipotentis sequela et imitatio operationis Dei incarnantis et resuscitantis Filium suum.

XXI

La grâce de Jésus-Christ est une grâce... [divine, comme créée pour être digne du Fils de Dieu] forte, puissante, souveraine, invincible, comme étant l'opération de la volonté toute-puissante, une suite et une imitation de l'opération de Dieu, incarnant et ressuscitant son Fils. (Cor., 5, 21. Ed. 1693, 1699.)

XXII (1)

Concordia omnipotentis operationis Dei in corde hominis cum libero ipsius voluntatis consensu, demonstratur illico nobis in Incarnatione, veluti in fonte atque Archetypo omnium aliarum operationum misericordiæ et gratiæ, quæ omnes ita gratuitæ atque ita dependentes a Deo sunt, sicut ipsa originalis operatio.

(1). L'Instruction pastorale signale l'analogie des propositions 22 à 25 avec l'erreur de Luther, condamnée par le quatrième canon du Concile de Trente, sur " l'état passif du libre arbitre qui ne peut refuser son consentement à Dieu qui l'appelle. "

XXII

L'accord de l'opération toute-puissante de Dieu dans le cœur de l'homme avec le libre consentement de sa volonté nous est montré d'abord dans l'Incarnation, comme dans la source et le modèle de toutes les autres opérations de miséricorde et de grâce, toutes aussi gratuites et aussi dépendantes de Dieu que cette opération originale. (Luc, 1, 38. Ed. 1693, 1699.)

XXIII

Deus ipse nobis ideam tradidit omnipotentis operationis suæ gratiæ, eam significans per illam, quæ Creaturas e nihilo producit et mortuis reddit vitam.

XXIII

Dieu [dans la foi d'Abraham à laquelle les promesses étaient attachées] nous a donné lui-même l'idée qu'il veut que nous ayons de l'opération toute-puissante de sa grâce [dans nos cœurs] en la figurant par celle qui tire les créatures du néant et qui redonne la vie aux morts. (Rom., 4, 17. Ed. 1693, 1699.)

XXIV

Justa idea, quam Centurio habet de Omnipotentia Dei et Jesu Christi, in sanandis corporibus solo motu suæ voluntatis est imago ideæ quæ haberi debet de omnipotentia suæ gratiæ in sanandis animabus e cupiditate.

XXIV

L'idée juste qu'a le Centenier de la toute-puissance de Dieu et de Jésus-Christ sur les corps pour les guérir par le seul mouvement de sa volonté est l'image de celle qu'on doit avoir de la toute-puissance de sa grâce pour guérir les âmes de la cupidité. (Luc, 7, 7. Ed. 1693, 1699)

XXV

Deus illuminat animam et eam sanat æque ac corpus sola sua voluntate ; jubet et ipsi obtemperatur.

XXV

Dieu éclaire l'âme et la guérit, aussi bien par le corps que par sa seule volonté ; il commande et il est obéi. (Luc, 18, 42. Ed. 1693, 1699.)

XXVI

Nullæ dantur gratiæ nisi per fidem.

XXVI

Point de grâces que par la Foi. (Luc, 8, 48. Ed. 1693, 1699.)

XXVII

Fides est prima gratia et fons omnium aliarum

XXVII

La Foi est la première grâce et la source de toutes les autres. (Petr., 1, 3. Ed. 1693, 1699.)

XXVIII

Prima gratia, quam Deus concedit Peccatori est peccatorum remissio.

XXVIII

La première grâce que Dieu accorde au pécheur, c'est le pardon de ses péchés. (Marc, 11, 35. Ed. 1693, 1699.)

XXIX

Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia.

XXIX

Hors d'elle [l'Église] point de grâce. (Luc, 10, 35, 36. Ed. 1693, 1699.)

XXX (1)

Omnes quos Deus vult salvare per Christum salvantur infallibiliter.

(1). Propositions 30, 31, 32. " N'est-ce pas dire formellement dans les deux premières propositions et insinuer dans la troisième que Dieu n'a voulu sauver que les seuls Élus et que Jésus-Christ n'a formé de souhaits et qu'il n'est mort pour le salut que des seuls prédestinez ; c'est précisément le sens hérétique condamné dans la cinquième proposition de Jansénius. " Instruct. pastor.)

XXX

Tous ceux que Dieu veut sauver par Jésus-Christ le sont infailliblement. (Joan., 6, 40. Ed. 1693, 1699.)

XXXI

Desideria Christi semper habent suum effectum ; pacem intimo cordium infert, quando eis illam optat.

XXXI

Les souhaits de Jésus ont toujours leur effet ; il porte la paix jusqu'au fond du cœur quand il la leur désire. (Joan., 20, 19. Ed. 1693, 1699.)

XXXII

Jesus Christus se morti tradidit ad liberandum pro semper suo sanguine Primogenitos, id est Electos, de manu Angeli exterminatoris.

XXXII

[Assujettissement volontaire, médicinal et divin] de Jésus-Christ... de se livrer à la mort afin de délivrer pour jamais par son sang les ainez, c'est-à-dire les élus, de la main de l'ange exterminateur. (Gal., 4, 41, 5, 6, 7. Ed. 1693, 1699.)

XXXIII

Proh quantum, oportet bonis terrenis et sibimetipsi renunciasse, ad hoc ut quis fiduciam habeat sibi, ut ita dicam, appropriandi Christum Jesum, ejus amorem, mortem et mysteria, ut facit Sanctus Paulus dicens : Qui dilexit me et tradidit semetipsum pro me.

XXXIII

Combien faut-il avoir renoncé aux choses de la terre et à soy-même pour avoir la confiance de s'approprier, pour ainsi dire, Jésus-Christ, son amour, sa mort et ses mystères, comme fait saint Paul en disant : Il m'a aimé et s'est livré pour moi. (Gal., 2, 20. Ed. 1693, 1699.)

XXXIV

Gratia Adami non producebat nisi merita humana.

XXXIV

La grâce d'Adam... ne produisait que des mérites humains. (Cor.,5, 21. Ed. 1693 ; Joan., 1, 16. Ed. 1699.)

XXXV

Gratia Adami est sequela creationis et erat debita naturæ sanæ et integræ.

XXXV

La grâce d'Adam est une suite de la création et était due à la nature saine et entière. (Cor., 5, 21. Ed. 1693, 1699.)

XXXVI

Differentia essentialis inter gratiam Adami et status innocentiæ ac gratiam Christianam est quod primam unusquisque in propria persona recepisset : ista vero non recipitur nisi in persona Jesu Christi resuscitati cui nos uniti sumus.

XXXVI

C'est une différence essentielle de la grâce d'Adam et de l'état d'innocence d'avec la grâce chrétienne que chacun auroit reçu la première en sa propre personne au lieu qu'on ne reçoit celle-ci qu'en la personne de Jésus-Christ ressuscité à qui nous sommes unis. (Rom., 7, 4. Ed. 1693, 1699.)

XXXVII

Gratia Adami sanctificando illum in semetipso erat illi proportionata : Gratia Christiana nos sanctificando, in Jesu Christo, est omnipotens et digna Filio Dei.

XXXVII

La grâce d'Adam le sanctifiant en lui-même lui étoit proportionnée ; la grâce chrétienne, nous sanctifiant en Jésus-Christ, est toute-puissante et digne du Fils de Dieu. (Ephes., 1, 6. Ed. 1693. 1699.)

XXXVIII (1)

Peccator non est liber, nisi ad malum, sine gratia Liberatoris.

(1). Propositions 38, 39, 40, 41 42. " Propositions autrefois enseignées par Michel Baïus et plusieurs fois condamnées par les souverains Pontifes. Dans ces principes, l'homme n'est libre que pour le mal ; il se trouve nécessairement déterminé au péché et n'a pour toute liberté que le choix du crime. " Instruct. pastor.

XXXVIII

Le pécheur n'est libre que pour le mal sans la grâce du Libérateur. (Luc, 8, 29. Ed. 1693, 1699.)

XXXIX

Voluntas, quam gratia non prævenit, nihil habet luminis nisi ad aberrandum ; ardoris nisi ad se præcipitandum ; virium nisi ad se vulnerandum. Est capax omnis mali et incapax ad omne bonum.

XXXIX

La volonté qu'elle [la grâce] ne prévient point n'a de lumière que pour s'égarer, d'ardeur que pour se précipiter, de force que pour se blesser ; capable de tout mal, impuissante à tout bien. (Matt., 10, 3, 4. Ed. 1693, 1699.)

XL

Sine gratia nihil amare possumus nisi ad nostram condemnationem.

XL

Sans laquelle [cette grâce de Jésus-Christ] nous ne pouvons rien aimer qu'à notre condamnation. (Thess, 3, 18. Ed. 1693.)

XLI

Omnis cognitio Dei, etiam naturalis, etiam in Philosophis Ethnicis, non potest venire nisi a Deo, et sine gratia non producit nisi præsumptionem, vanitatem et oppositionem ad ipsum Deum, loco affectuum, adorationis, gratitudinis et amoris.

XLI

Toute connaissance de Dieu, même naturelle, même dans les philosophes païens, ne peut venir que de Dieu ; sans la grâce elle ne produit qu'orgueil, que vanité, qu'opposition à Dieu même, au lieu des sentiments d'adoration, de reconnoissance et d'amour. (Rom., 1, 19. Ed. 1693, 1699.)

XLII

Sola gratia Christi reddit hominem aptum ad Sacrificium Fidei ; sine hoc nihil nisi impuritas, nihil nisi indignitas.

XLII

Il n'y a que la grâce de Jésus-Christ qui rende l'homme propre au sacrifice de la Foi ; sans cela rien qu'impureté rien qu'indignité. (Act., 11, 9. Ed. 1693, 1699.)

XLIII

Primus effectus gratiæ baptismalis est facere ut moriamur peccato ; adeo ut spiritus, cor, sensus non habeant plus vitæ pro peccato quam homo mortuus habeat pro rebus mundi.

XLIII

Le premier effet de la grâce du [Baptesme] est de nous faire mourir au péché ; en sorte que l'esprit, le cœur, les sens n'aient non plus de vie pour le péché que ceux d'un mort pour les choses du monde. (Rom., 6, 2. Ed. 1699.)

XLIV (1)

Non sunt nisi duo amores unde volitiones et actiones omnes nostræ nascuntur ; Amor Dei, qui omnia agit propter Deum, quemque Deus remuneratur ; et Amor quo nos ipsos ac mundum diligimus, qui quod ad Deum referendum est, non refert et propter hoc ipsum fit malus.

(1). Propositions de 44 à 59 contraires aux enseignements de l'Église qui nous dit que " les mouvements de foi, de crainte et d'espérance par lesquels Dieu prépare à la justification ne sont point des péchez, que, bien loin de rendre l'homme hypocrite et plus criminel, ils sont bons et utiles, qu'ils sont des dons de Dieu et des mouvements du Saint-Esprit qui excite l'âme, quoiqu'il n'y habite pas encore, et que les actions qui sont faites par ces motifs non seulement ne sont pas mauvaises mais qu'elles sont des dispositions à la justification, ce que le Concile de Trente a déclaré. " Instruct. Pastor.

XLIV

Il n'y a que deux amours d'où naissent toutes nos volontez et toutes nos actions ; l'amour de Dieu qui fait tout pour Dieu et que Dieu récompense ; l'amour de nous-même et du monde qui ne rapporte pas à Dieu ce qui doit lui être rapporté et qui par cette raison même devient mauvais. (Joan., 5, 29. Ed. 1693, 1699.)

XLV

Amore Dei in corde Peccatorum non amplius regnante, necesse est ut in eo carnalis regnet cupiditas, omnesque actiones ejus corrumpat.

XLV

Quand l'amour de Dieu ne règne plus dans le cœur [du pécheur] il est nécessaire que la cupidité charnelle y règne et corrompe toutes ses actions. (Luc, 15, 13. Ed. 1693.)

XLVI

Cupiditas aut Charitas usum sensuum bonum vel malum faciunt.

XLVI

La cupidité ou la charité rendent l'usage des sens bon ou mauvais. (Matt., 5, 28. Ed. 1693, 1699.)

XLVII

Obedientia legis profluere debet ex fonte ; et hic fons est Charitas. Quando Dei amor est illius principium interius et Dei gloria ejus finis, tunc purum est quod apparet exterius ; alioquin non est nisi hypocrisis aut falsa justitia.

XLVII

L'obéissance à la Loy doit couler de source, et cette source c'est la charité. Quand l'amour de Dieu en est le principe intérieur et sa gloire la fin, le dehors est net ; sans cela ce n'est qu'hypocrisie ou fausse justice. (Matt., 23, 26, Ed. 1693, 1699.)

XLVIII

Quid aliud esse possumus nisi tenebræ, nisi aberratio, et nisi peccatum sine Fidei lumine, sine Christo et sine Charitate ?

XLVIII

Que peut-on être autre chose que ténèbres, qu'égarement et que péché sans la lumière de la Foi, sans Jésus-Christ, sans la charité ? (Ephes, 5, 8. Ed. 1693, 1699.)

XLIX

Ut nullum peccatum est sine amore nostri, ita nullum est opus bonum sine amore Dei.

XLIX

Nul péché sans l'amour de nous-mêmes comme nulle bonne œuvre sans Dieu. (Marc, 7, 22, 33. Ed. 1693, 1699.)

L

Frustra clamamus ad Deum, Pater mi ; si spiritus Charitatis non est ille qui clamat.

L

C'est en vain qu'on crie à Dieu : mon Père ! si ce n'est point l'esprit de charité qui crie. (Rom., 8,15. Ed. 1693, 1699.)

LI

Fides justificat quando operatur ; sed ipsa non operatur nisi per Charitatem.

LI

La foi justifie quand elle opère, mais elle n'opère que par la charité. (Act., 13, 39. Ed. 1693, 1699.)

LII

Omnia alia salutis media continentur in fide tanquam in suo germine et semine ; sed hæc fides non est absque amore et fiducia.

LII

Tous les autres moyens de salut sont renfermés dans la foi comme dans leur germe et leur semence ; mais ce n'est pas une foi sans amour et sans confiance. (Act., 10, 43. Ed. 1693, 1699.)

LIII

Sola Charitas Christiano modo facit (actiones Christianas) per relationem ad Deum et Jesum Christum.

LIII

La seule charité les fait [les actions chrétiennes] si chrétiennement par rapport à Dieu et à Jésus-Christ. (Coloss., 3, 14. Ed. 1693, 1699.)

LIV

Sola Charitas est quæ Deo loquitur, eam solam Deus audit.

LIV

C'est elle seule [la charité] qui parle à Dieu ; c'est elle seule que Dieu entend. (Cor., 13, 1. Ed. 1693, 1699.)

LV

Deus non coronat nisi Charitatem ; qui currit ex alio impulsu et ex alio motivo in vanum currit.

LV

Dieu ne couronne que la charité ; qui court par un autre mouvement et par un autre motif court en vain. (Cor., 9, 24. Ed. 1693, 1699.)

LVI

Deus non remunerat nisi Charitatem, quoniam charitas sola Deum honorat.

LVI

Dieu ne récompense que la charité parce que la charité seule honore Dieu. (Matt., 25, 36. Ed. 1693, 1699.)

LVII

Totum deest Peccatori, quando ei deest spes ; et non est spes in Deo ubi non est amor Dei.

LVII

Tout manque à un pécheur quand l'espérance lui manque, et il n'y a point d'espérance en Dieu où il n'y a point d'amour de Dieu. (Matt., 27, 5. Ed. 1693, 1699.)

LVIII

Nec Deus est, nec Religio ubi non est Charitas.

LVIII

Il n'y a ni Dieu, ni religion où il n'y a point de charité. (Joan., 4, 8. Ed. 1693, 1699.)

LIX (1)

Oratio Impiorum est novum peccatum ; et quod Deus illis concedit est novum in eos judicium.

(1). Propositions condamnées de 59 à 67. Si les " Réflexions morales " sur la charité détruisent la foi, l'espérance et toutes les vertus Chrétiennes, il n'est pas étonnant que les propositions qui regardent la crainte surnaturelle des peines ne soient pas plus orthodoxes. " Instruct. pastor.

LIX

La prière des impies est un nouveau péché, et ce que Dieu leur accorde un nouveau jugement sur eux. (Joan., 10, 25. Ed. 1693.)

LX

Si solus supplicii timor animat pœnitentiam, quo hæc est magis violenta, eo magis ducit ad desperationem.

LX

Si la seule crainte du supplice amène le repentir, plus ce repentir est violent, plus il conduit au désespoir. (Matt., 27, 5. Ed. 1693, 1699.)

LXI

Timor nonnisi manum cohibet ; cor autem tamdiu peccato addicitur, quandiu ab amore justitiæ non ducitur.

LXI

La crainte n'arrête que la main, et le cœur est livré au péché tant que l'amour de la justice ne le conduit pas. (Luc, 20, 19. Ed. 1693, 1699.)

LXII

Qui a malo non abstinet nisi timore pœnæ illud committit in corde suo et jam est Reus coram Deo.

LXII

Qui ne s'abstient du mal que par la crainte du châtiment le commet dans son cœur et est déjà coupable devant Dieu. (Matt., 21, 46. Ed. 1693, 1699.)

LXIII

Baptizatus adhuc est sub lege sicut Judæus, si legem non adimpleat aut adimpleat ex solo timore.

LXIII

Un baptisé est encore sous la loi comme un juif s'il n'accomplit pas la loi ou s'il l'accomplit par la seule crainte. (Rom., 6, 14. Ed. 1693, 1699.)

LXIV

Sub maledicto legis nunquam fit bonum, quia peccatur sive faciendo malum, sive illud nonnisi ob timorem evitando.

LXIV

Sous la malédiction de la loi on ne fait jamais le bien parce qu'on pèche ou en faisant le mal ou en ne l'évitant pas. (Gal., 5, 18. Ed. 1693, 1699.)

LXV

Moyses, Prophetæ, Sacerdotes et Doctores legis mortui sunt absque eo quod ullum Deo dederint filium, cum non effecerint nisi mancipia per timorem.

LXV

Moïse et les prophètes, les prêtres et les docteurs de la loi sont morts sans donner d'enfants à Dieu, n'ayant fait que des esclaves par la crainte. (Matt., 12, 19. Ed. 1693, 1699.)

LXVI

Qui vult Deo appropinquare nec debet ad ipsum venire cum brutalibus passionibus, neque adduci per instinctum naturalem aut per timorem, sicuti bestiæ, sed per fidem et per amorem, sicuti filii.

LXVI

Qui veut s'approcher de Dieu ne doit ni venir à lui avec des passions brutales, ni se conduire par un instinct naturel ou par la crainte, comme les bêtes, mais par la foi ou par l'amour comme les enfans. (Hebr., 12, 10. Ed. 1693, 1699.)

LXVII

Timor servilis non sibi repræsentat Deum nisi ut Dominum durum, imperiosum, injustum, intractabilem.

LXVII

La crainte servile ne se le représente [Dieu] que comme un maître dur, impérieux, injuste, intraitable. (Luc, 19, 21. Ed. 1693.)

LXVIII

Dei Bonitas abbreviavit viam salutis claudendo totum in Fide et precibus.

LXVIII

Quelle bonté de Dieu d'avoir ainsi abrégé la voie du salut en renfermant tout dans la foi et dans la prière ! (Act., 2, 21, Ed. 1693, 1699.)

LXIX

Fides usus, augmentum et præmium Fidei totum est donum puræ liberalitatis Dei.

LXIX

La foy, l'usage, l'accroissement et la récompense de la foi, tout est un don de votre pure libéralité. (Marc, 9, 22. Ed. 1693, 1699.)

LXX

Nunquam Deus affligit innocentes et afflictiones semper serviunt, vel ad puniendum peccatum, vel ad purificandum peccatorem.

LXX

Dieu n'afflige jamais des innocents, et les afflictions servent toujours ou à punir le péché, ou à purifier le pécheur. (Joan., 9, 3. Ed. 1693, 1699.)

LXXI

Homo ob sui conservationem potest sese dispensare ab ea lege quam Deus condidit propter ejus utilitatem.

LXXI

L'homme peut se dispenser, pour sa conservation, d'une loi que Dieu a faite pour son utilité. (Marc, 2, 28, Ed. 1693, 1699.)

LXXII

Nota Ecclesiæ Christianæ est quod sit Catholica, comprehendens et omnes Angelos Cœli et omnes Electos et justos terræ et omnium sæculorum.

LXXII

Marques [et propriétés] de l'Église chrétienne. Elle est... catholique, comprenant et tous les anges du ciel, et tous les élus et les justes de la terre et de tous les siècles. (Hebr., 12, 22, 23, 24. Ed. 1693, 1699.)

LXXIII

Quid est Ecclesia, nisi cœtus Filiorum Dei manentium in ejus sinu, adoptatorum in Christo, subsistentium in ejus persona, redemptorum ejus sanguine, viventium ejus spiritu, agentium per ejus gratiam et exspectantium gratiam futuri sæculi.

LXXIII

Qu'est-ce que l'Église, sinon l'assemblage des enfans de Dieu demeurants dans son sein, adoptez en Jésus-Christ, subsistants en sa personne, rachetez de son sang, vivants de son esprit, agissants par sa grâce et attendants la paix du siècle à venir. (Thess., 1, 2. Ed. 1693, 1699.)

LXXIV

Ecclesia, sive integer Christus, Incarnatum Verbum habet ut Caput ; omnes vero Sanctos, ut membra.

LXXIV

L'Église ou le Christ entier qui a pour chef le Verbe incarné et pour membres tous les saints. (Tim., 3, 16. Ed. 1693, 1699.)

LXXV

Ecclesia est unus solus homo, compositus ex pluribus membris quorum Christus est Caput, vita, subsistentia et persona ; Unus solus Christus, compositus ex pluribus Sanctis, quorum est Sanctificator.

LXXV

Unité admirable de l'Église. C'est... un seul homme composé de plusieurs membres dont Jésus-Christ est la tête, la vie, la subsistance et la personne... Un seul Christ composé de plusieurs saints dont il est le sanctificateur. (Ephes., 2, 14, 15, 16. Ed. 1693, 1699.)

LXXVI

Nihil spatiosius Ecclesia Dei, quia omnes Electi et Justi omnium sæculorum illam componunt.

LXXVI

Rien de si spatieux [que l'Église de Dieu] puisque tous les élus et les justes de tous les siècles la composent. (Ephes., 2, 22. Ed. 1693, 1699.)

LXXVII (1)

Qui non ducit vitam dignam Filio Dei et membro Christi cessat interius habere Deum pro patre et Christum pro Capite.

(1). Propositions 77 et 78. " Il n'y a donc que les plus parfaits qui puissent s'adresser à Dieu et dire : Notre père qui êtes dans les Cieux. ? Et l'enfant prodigue qui est le modèle des pécheurs pénitens n'aurait pas pu marquer son repentir par ces paroles : " Mon père, j'ai péché contre le Ciel et contre vous ? " Sont-ce là des traits sous lesquels on doit nous représenter l'Église et se reconnait-elle à ces définitions ? " Instruct, pastor.

LXXVII

Qui ne mène pas une vie digne d'un enfant de Dieu, ou d'un membre de Jésus-Christ cesse d'avoir intérieurement Dieu pour père et Jésus-Christ pour chef. (Joan., 2, 22. Ed. 1693.)

LXXVIII

Separatur quis a Populo Electo, cujus figura fuit Populus Judaicus, et Caput est Jesus Christus, tam non vivendo secundum Evangelium quam non credendo Evangelio.

LXXVIII

Le peuple juif était la figure du peuple élu dont Jésus-Christ est le chef [L'excommunication la plus terrible est de n'être point de ce peuple et de n'avoir point de part à Jésus-Christ]. On s'en retranche aussi bien en ne vivant pas selon l'Évangile qu'en ne croyant pas à l'Évangile. (Act., 3, 23. Ed. 1693, 1699.)

LXXIX 1

Utile et necessarium est omni tempore, omni loco, et omni personarum generi studere et cognoscere spiritum, pietatem, et mysteria Sacræ Scripturæ.

(1). Ces propositions outrées et contraires aux sages précautions qui regardent la lecture des livres saints et qui sont marquées, selon les différentes Églises, ou par des décrets ou par l'usage, sont condamnées par les mêmes autoritez et par les mêmes Pères qui ont conseillé la lecture des Saintes Ecritures comme très utile et très salutaire... La malice des hérétiques a contraint quelquefois des Églises de France de retirer des mains des fidèles les divines Ecritures ; elles ne l'auroient pas fait si elles n'avoient pas eu le droit de le faire ou si elles ne l'avoient pu faire sans danger et sans illusion. Instruct. pastor., p. 38 et 39.

LXXIX

Il est utile et nécessaire en tout tems, en tout lieu et à toutes sortes de personnes d'en étudier [de l'Écriture] et d'en connaître l'esprit, la piété et les mystères. (Cor., 14, 5. Ed. 1693, 1699.)

LXXX

Lectio Sacræ Scripturæ est pro omnibus.

LXXX

Celle [la lecture] de l'Écriture sainte [entre les mains même d'un homme d'affaires et de finances marque qu'elle] est pour tout le monde. (Act., 8, 28. Ed. 1693, 1699.)

LXXXI

Obscuritas sancta verbi Dei non est Laïcis ratio dispensandi se ipsos ab ejus lectione.

LXXXI

L'obscurité sainte de la parole de Dieu n'est pas aux laïques une raison pour se dispenser de la lire. (Act., 8, 31. Ed. 1693, 1699.)

LXXXII

Dies Dominicus a Christianis debet sanctificari lectionibus pietatis, et super omnia Sanctarum Scripturarum. Damnosum est velle Christianum ab hac lectione retrahere.

LXXXII

Le Dimanche [qui a succédé au sabbat] doit être sanctifié par des lectures de piété et surtout des saintes Écritures. [C'est le fait du chrétien et que Dieu même qui connaît son œuvre lui a donné.] Il est dangereux de l'en vouloir sevrer. (Act., 15, 21. Ed. 1693, 1699.)

LXXXIII

Est illusio sibi persuadere quod notitia mysteriorum Religionis non debeat communicari fæminis, lectione Sacrorum librorum. Non ex fæminarum simplicitate, sed ex superba virorum scientia ortus est Scripturarum abusus et natæ sunt hæreses.

LXXXIII

C'est une illusion de s'imaginer que la connaissance des mystères de la Religion ne doive pas être communiquée à ce sexe par la lecture des Livres saints [après cet exemple de la confiance avec laquelle Jésus-Christ se manifeste à cette femme, la Samaritaine]. Ce n'est pas de la simplicité des femmes, mais de la science orgueilleuse des hommes qu'est venu l'abus des Écritures et que sont nées les hérésies. (Joan., 4, 26. Ed, 1693, 1699.)

LXXXIV

Abripere e Christianorum manibus novum Testamentum, seu eis illud clausum tenere auferendo eis modum illud intelligendi, est illis Christi os obturare.

LXXXIV

C'est la fermer aux Chrétiens [la bouche de Jésus-Christ] que de leur arracher des mains ce Livre saint ou de le leur tenir fermé en leur ôtant le moyen de l'entendre. (Matt., V, 2. Ed. 1693, 1699.)

LXXXV

Interdicere Christianis lectionem Sacræ Scripturæ, præsertim Evangelii, est interdicere usum luminis filiis lucis et facere ut patiantur speciem quamdam excommunicationis.

LXXXV

En interdire la lecture [de l'Écriture et particulièrement de l'Évangile] aux Chrétiens, c'est interdire l'usage de la lumière aux enfants de la lumière et leur faire souffrir une espèce d'excommunication. (Luc, 2, 33. Ed. 1693, 1699.)

LXXXVI

Eripere simplici Populo hoc solatium jungendi vocem suam voci totius Ecclesiæ est usus contrarius praxi Apostolicæ et intentioni Dei.

LXXXVI

Lui ravir [au simple peuple] cette consolation d'unir sa voix à celle de toute l'Église, c'est un usage contraire à la pratique apostolique et au dessein de Dieu. (Cor., 14, 16. Ed. 1693, 1699.)

LXXXVII

Modus plenus sapientia, lumine et charitate est dare animabus tempus portandi cum humilitate et sentiendi statum peccati, petendi spiritum pœnitentiæ et contritionis, et incipiendi ad minus satisfacere justitiæ Dei antequam reconcilientur.

LXXXVII

C'est une conduite pleine de sagesse, de lumière et de charité de donner aux âmes le temps de porter avec humilité et de sentir l'état du péché ; de demander l'esprit de pénitence et de contrition et de commencer au moins à satisfaire à la justice de Dieu avant que de les réconcilier. (Act., 9, 9. Ed. 1693, 1699.)

LXXXVIII

Ignoramus quid sit peccatum et vera pœnitentia, quando volumus statim restitui possessioni honorum illorum quibus nos peccatum spoliavit, et detrectamus separationis istius ferre confusionem.

LXXXVIII

On ne sçait ce que c'est que le péché et la vraie pénitence quand on veut être rétabli d'abord dans la possession des biens dont le péché nous a dépouillez et qu'on ne veut point porter la confusion de cette séparation. (Luc, 17, 11, 12. Ed. 1693, 1699.)

LXXXIX

Quartus decimus gradus conversionis Peccatoris est quod, cum sit jam reconciliatus, habet jus assistendi Sacrificio Ecclesiæ.

LXXXIX

Le quatorzième degré de la conversion du pécheur est qu'étant réconcilié il a droit d'assister au sacrifice de l'Église. (Luc, 15, 23. Ed. 1693, 1699.)

XC

Ecclesia authoritatem excommunicandi habet ut eam exerceat per primos Pastores de consensu, saltem præsumpto, totius Corporis.

XC

C'est l'Église qui en a l'autorité [de l'excommunication] pour l'exercer par les premiers Pasteurs, du consentement au moins présumé de tout le Corps. (Matt., 18, 17. Ed. 1693, 1699.)

XCI (1)

Excommunicationis injustæ metus nusquam debet nos impedire ab implendo debito nostro : Nunquam eximus ab Ecclesia, etiam quando hominum nequitia videmur ab ea expulsi, quando Deo, Jesu Christo atque ipsi Ecclesiæ per charitatem affixi sumus.

(1). La condamnation de cette proposition a été le point de départ d'interminables querelles. Les gallicans y voyaient le sacrifice de toutes les garanties assurées du pouvoir royal contre les foudres de la cour de Rome. Les parlementaires n'ont pas cessé de la combattre, et il semble que, même en 1714, l'Assemblée du Clergé ne l'ait pas acceptée sans restriction ni réserve. On lit en effet dans l'Instruction pastorale : " La 91e proposition est aussi très justement condamnée... Si l'injustice de l'excommunication est constante, si le devoir est un devoir réel et véritable, la proposition renferme une vérité à laquelle il est impossible de se refuser ; mais si l'excommunication n'est injuste que dans l'idée de celui qui en est frappé, si le devoir est un faux devoir, s'il y a même de l'incertitude sur l'injustice de l'excommunication et sur la réalité du devoir, la proposition est fausse et d'autant plus dangereuse qu'elle se présente sous l'apparence de la vérité. Cette proposition, vraie dans la première supposition, fausse dans l'autre, est au moins captieuse et favorable aux partisans de Jansénius. La circonstance des temps et des erreurs qui affligent l'Église, la nature de l'ouvrage, la situation de son auteur, tout semblait exiger que, dans une matière aussi délicate, on l'expliquât clairement et sans ambiguïté, et tout détermine au mauvais sens quand le vrai sens n'est pas mis en évidence. "

XCI

La crainte [même] d'une excommunication injuste ne nous doit jamais empêcher de faire notre devoir... On ne sort jamais de l'Église lors même qu'il semble qu'on en soit banni par la méchanceté des hommes quand on est attaché à Dieu, à Jésus-Christ et à l'Église même par la charité. (Joan., 9, 22, 23. Ed. 1693, 1690.)

XCII (2)

Pati potius in pace excommunicationem et anathema injustum quam prodere veritatem, est imitari Sanctum Paulum : tantum abest ut sit erigere se contra authoritatem aut scindere unitatem.

(2). Propositions 92, 93. " Quel est le janséniste qui, plein de ces principes, croit devoir déférer aux censures ?... Imiter saint Paul, être guéri par Jésus-Christ même des plaies que nous font les premiers Pasteurs, quels motifs ne sont-ce pas pour engager à ne pas craindre les foudres de l'Eglise et à les mépriser avec autant d'orgueil que de sécurité. " Instruct. pastor.

XCII

C'est imiter saint Paul que de souffrir en paix l'excommunication et l'anathème injuste plutôt que de trahir la vérité, loin de s'élever contre l'autorité ou de rompre l'unité (Rom., 9, 3. Ed. 1693, 1699.)

XCIII

Jesus quandoque sanat vulnera quæ præceps Primorum Pastorum festinatio infligit, sine ipsius mandato ; Jesus restituit quod ipsi inconsiderato zelo rescindunt.

XCIII

Jésus guérit quelquefois les blessures que la précipitation des premiers Pasteurs fait sans son ordre ; il rétablit ce qu'ils retranchent par un zèle inconsidéré. (Joan., 18, 11. Ed. 1693, 1699.)

XCIV (1)

Nihil pejorem de Ecclesia, opinionem ingerit ejus inimicis quam videre illic dominatum exerceri supra fidem Fidelium et foveri divisiones propter res quæ non fidem lædunt nec mores.

(1). Propositions condamnées de 94 a 100. " Nous sommes bien persuadez que vous ne pourrez lire sans indignation, vous qui êtes plein de respect et d'amour pour l'Église, le portrait affreux que l'on fait dans les dernières propositions de l'état présent où l'on voudrait vous faire croire que se trouve cette sainte épouse de Jésus-Christ. Vous verrez l'auteur des " Réflexions morales " s'ériger en juge souverain et condamner toutes les puissances. " Instruct. pastor.

XCIV

Rien ne donne une plus mauvaise opinion de l'Église à ses ennemis que d'y voir dominer sur la foi des fidèles et y entretenir des divisions pour des choses qui ne blessent ni la foi ni les mœurs. (Rom., 14, 16. Ed. 1693, 1699.)

XCV

Veritates eo devenerunt ut sint lingua quasi peregrina plerisque Christianis, et modus eas prædicandis est veluti idioma incognitum ; adeo remotus est a simplicitate Apostolorum et supra communem captum fidelium ; neque satis advertitur quod hic defectus sit unum ex signis maxime sensilibus senectutis Ecclesiæ et iræ Dei in Filios suos.

XCV

Les vérités sont devenues comme une langue étrangère à la plupart des Chrétiens et la manière de les prêcher est comme un langage inconnu, tant elle est éloignée de la simplicité des Apôtres et au-dessus de la portée du commun des fidèles. Et on ne fait pas réflexion que ce déchet est une des marques les plus sensibles de la vieillesse de l'Église et de la colère de Dieu sur ses enfants. (Cor., 14, 21. Ed. 1693, 1699.)

XCVI

Deus permittit ut omnes Potestates sint contrariæ Prædicatoribus veritatis ut ejus victoria attribui non possit, nisi Divinæ gratiæ.

XCVI

Dieu permet que toutes les puissances soient contraires aux prédicateurs de la vérité afin que sa victoire ne puisse être attribuée qu'à sa grâce. (Act., 17, 8. Ed. 1693, 1699.)

XCVII

Nimis sæpe contingit membra illa, quæ magis sancte ac magis stricte unita Ecclesiæ sunt, respici atque tractari tanquam ab ea separata. Sed justus vivit ex fide et non ex opinione hominum.

XCVII

Il n'arrive que trop souvent que les membres le plus saintement et le plus étroitement unis à l'Église sont regardés et traités comme indignes d'y être ou comme en étant déjà séparés. Mais le juste vit de la foi de Dieu et non pas de l'opinion des hommes. (Act., 4, 11. Ed. 1693, 1699.)

XCVIII

Status persecutionis et pœnarum quas quis tolerat tanquam Hæreticus, flagitiosus et impius, ultima plerumque probatio est et maxime meritoria, utpote quæ facit hominem magis conformem Jesu Christo.

XCVIII

Celui [l'état] d'être persécuté et de souffrir comme un hérétique, un méchant, un impie est ordinairement la dernière épreuve et la plus méritoire comme celle qui donne plus de conformité à Jésus-Christ. (Luc, 22, 37. Ed. 1693, 1699.)

XCIX

Pervicacia, præventio, obstinatio in nolendo aut aliquid examinare, aut agnoscere se fuisse deceptum, mutant quotidie quoad multos in odorem mortis id, quod Deus in sua Ecclesia posuit, ut in ea esset odor vitæ, videlicet bonos libros, instructiones, sancta exempla, etc.

XCIX

L'entêtement, la prévention, l'obstination à ne vouloir ni rien examiner, ni reconnaître qu'on s'est trompé changent tous les jours en odeur de mort, à l'égard de bien des gens, ce que Dieu a mis dans son Église pour y être une odeur de vie comme les bons livres, les instructions, les saints exemples etc. (Cor., 2, 16. Ed. 1693, 1699.)

C

Tempus deplorabile quo creditur honorari Deus persequendo veritatem ejusque discipulos. Tempus hoc advenit... Haberi et tractari a Religionis Ministris, tanquam impium et indignum omni commercio cum Deo, tanquam membrum putridum, capax corrumpendi omnia in societate Sanctorum, est hominibus piis morte corporis mors terribilior. Frustra quis sibi blanditur de suarum intentionum puritate et zelo quodam Religionis, persequendo flamma ferroque viros probos, si propria passione est excœcatus aut abreptus aliena, propterea quod nihil vult examinare. Frequenter credimus sacrificare Deo Impium et sacrificamus Diabolo Dei Servum.

C

Temps déplorable où on croit honorer Dieu en persécutant la vérité et ses disciples. Ce temps est venu... Etre regardé et traité par ceux qui en sont les ministres [de la religion] comme un impie, indigne de tout commerce avec Dieu, comme un membre pourri, capable de tout corrompre dans la société des Saints, c'est pour les personnes pieuses une mort plus terrible que celle du corps. En vain on se flatte de la pureté de ses intentions et d'un zèle de religion en poursuivant des gens de bien à feu et à sang, si on est aveuglé par sa propre passion ou emporté par celle des autres, faute de vouloir rien examiner. On croit souvent sacrifier à Dieu un impie et on sacrifie au diable un serviteur de Dieu. (Joan., 16, 2. Ed. 1693,. 1699.)

CI (1)

Nihil spiritui Dei et doctrinæ Jesu Christi magis opponitur quam communia facere juramenta in Ecclesia, quia hoc est multiplicare occasiones pejerandi, laqueos tendere infirmis et idiotis, et efficere ut nomen et veritas Dei aliquando deserviant consilio Impiorum.

(1). Proposition condamnée 101. " Ses principes favorables aux jansénistes ne marquent que trop que c'est le serment que font ceux qui signent le formulaire dont il se plaint. Mais ce sont les Papes qui l'ont établi, ce sont les Évêques qui l'ont reçu, ce sont les besoins de l'Église et la nécessité de discerner les personnes infectées des erreurs de Jansénius de celles qui ne le sont pas qui ont obligé d'exiger ce serment. Cet exemple est fondé sur l'ancien usage des Conciles. " Instruct. pastor.

CI

Rien n'est plus contraire à l'esprit de Dieu et à la doctrine de Jésus-Christ que de rendre communs les serments dans l'Église parce que c'est multiplier les occasions des parjures, dresser des pièges aux faibles et aux ignorants, et faire quelquefois servir le nom et la vérité de Dieu aux desseins des méchants. (Matt., 5, 37. Ed. 1693, 1699.)

Auditis itaque tum voce tum scripto Nobis exhibitis præfatorum Cardinalium aliorumque Theologorum suffragiis, divinique inprimis luminis, privatis ad eum finem publicisque etiam indictis precibus, implorato præsidio, omnes et singulas propositiones præinsertas tanquam falsas, captiosas, male sonantes, piarum aurium offensivas, scandalosas, perniciosas, temerarias, Ecclesiæ et ejus praxi injuriosas, neque in Ecclesiam solum sed etiam in Potestates Sæculi contumeliosas, seditiosas, impias, blasphemas, suspectas de hæresi ac hæresim ipsam sapientes, necnon hæreticis et hæresibus ac etiam schismati faventes, erroneas, hæresi proximas, pluries damnatas, ac demum etiam hæreticas variasque hæreses et potissimum illas quæ in famosis Jansenii propositionibus, et quidem in eo sensu, in quo hæ damnatæ fuerunt, acceptis continentur, manifeste innovantes respective, hac nostra perpetuo valitura Constitutione declaramus damnamus et reprobamus.

Mandantes omnibus utriusque sexus Christifidelibus ne de dictis propositionibus sentire, docere, prædicare aliter præsumant quam in hac eadem nostra Constitutione continetur ; ita ut quicumque illas vel illarum aliquam conjunctim, vel divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis, etiam disputative, publice, aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, Ecclesiasticis censuris, aliisque contra similia perpetrantes a Jure statutis pœnis ipso facto, absque alia declaratione subjaceat.

Cæterum per expressam præfatarum propositionum reprobationem alia in eodem libro contenta nullatenus approbare intendimus ; cure præsertim in decursu examinis complures alias in eo deprehenderimus propositiones illis quæ, ut supra, damnatæ fuerunt, consimiles et affines, iisdemque erroribus imbutas : nec sane paucas sub imaginario quodam, veluti grassantis hodie persecutionis obtentu, inobedientiam et pervicaciam nutrientes, easque falso Christianæ patientiæ nomine prædicantes ; quas propterea singulatim recensere et nimis longum esse duximus, et minime necessarium ; ac demum, quod intolerabilius est, Sacrum ipsum novi Testamenti Textum damnabiliter vitiatum compererimus, et alteri dudum reprobatæ versioni Gallicæ Montensi in multis conformem ; a vulgata vero editione quæ tot Sæculorum usu in Ecclesia probata est atque ab Orthodoxis omnibus pro authentica haberi debet, multipliciter discrepantem et aberrantem, pluriesque in alienos, exoticos, ac sæpe noxios sensus, non sine maxima perversitate, detortum.

Eumdem propterea librum, utpote per dulces sermones et benedictiones, ut Apostolus loquitur, hoc est sub falsa piæ institutionis imagine, seducendis innocentium cordibus longe accommodatum, sive præmissis, sive alio quovis titulo inscriptum ubicumque et quocumque alio idiomate, seu quavis editione aut versione, hactenus impressum aut in posterum (quod absit) imprimendum authoritate Apostolica, tenore præsentium iterum prohibemus, ac similiter damnamus, quemadmodum etiam alios omnes et singulos in ejus defensionem tam scripto quam typis editos seu forsan (quod Deus avertat) edendos libros, seu libellos, eorumque lectionem, descriptionem, retentionem, et usum omnibus et singulis Christifidelibus sub pœna excommunicationis per contrafacientes ipso facto incurrenda, prohibemus pariter et interdicimus.

Præcipimus insuper Venerabilibus Fratribus, Patriarchis, Archiepiscopis et Episcopis aliisque locorum Ordinariis, necnon hæreticæ pravitatis Inquisitoribus ut contradictores et rebelles quoscumque per censuras et pœnas præfatas, aliaque juris et facti remedia, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, brachii Sæcularis auxilio, omnino cœrceant et compellant.

Volumus autem ut earumdem præsentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem fides prorsus adhibeatur quæ ipsis originalibus litteris adhiberetur si forent exhibitæ vel ostensæ.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostræ declarationis, damnationis, mandati, prohibitionis et interdictionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicæ Millesimo septingentesimo decimo-tertio, sexto Idus Septembris, Pontificatus nostri anno decimo-tertio.

I. Card. Prodatarius. F. Oliverius.
Visa de Curia L. Sergardus
Loco + plumbi.
Registrata in Secret, Brevium L. Martinettus.

Anno a Nativitate Domini nostri, Jesu Christi millesimo septingentesimo decimo tertio, indictione sexta, die vero decima septembris, Pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini nostri Domini Clementis, divina providentia Papa XI, anno decimo tertio, Supradictæ Litteræ Apostolicæ affixæ et publicæ fuerunt ad valvas Ecclesiæ Lateranensis et Basilicæ Principis Apostolorum, Cancellariæ apostolicæe, Curiæ generalis in Monte Citatorio, in acie Campi Floræ ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis, per me Petrum Romulatium Apostolicum Cursorem.

Antonius Placentinus, Magister Cursorum.

 

 

 

  Recevez par email nos mises à jour

   

Messes en direct
depuis Saint Nicolas du Chardonnet

Voir les horaires

Nouvelles parutions

Bulletins de la Tradition

Catéchisme n° 125

L'ordre

Rome et la FSSPX : sanctions, indults, Motu proprio, levée des excommunications, discussions doctrinales...
La Porte Latine a fait la recension de plus de 1 600 textes concernant la crise de l'Eglise et ses conséquences sur les rapports entre Rome et la FSSPX.On peut prendre connaissance de l'ensemble ICI


Carte de France des écoles catholiques de Tradition
La Porte Latine vous propose la carte de France des écoles de Tradition sur laquelle figurent les écoles de garçons, de filles et les écoles mixtes. Sont mentionnées les écoles de la FSSPX et des communautés amiesVoir ICI


Intentions de la Croisade Eucharistique pour 2019
La Fraternité Sacerdotale Saint Pie X se propose de reconstituer en son sein une Croisade Eucharistique des Enfants, restaurant ainsi ce qui fût autrefois une oeuvre impressionnante tant par sa mobilisation que par son rayonnement spirituel.Tous les renseignements sur la Croisade ICIMercredi 23 octobre 2019
08:25 18:46